MÓDSZERTANI JÁTÉKTÁR

A társasjátékok és egyéb kártyás játékok is kiemelt hatékonysággal használhatók kiscsoportokban az osztályteremben. De hogyan alakítsunk 3-4 fős csoportokat? Most következzen néhány játék, amelyet éppúgy alkalmazhatunk közösségépítésre, mint délutáni szabadidős programként, vagy csoportalakításkor!

* * *

A "gondolatolvasók", avagy a zsebcetli

Ha tudatosan eltervezzük a csoportokat, írjuk le a csoportbesorolást cetlikre. Annyi cetlire lesz szükségünk, amennyi gyerek van az osztályban, minden cetlire 4 (vagy 5) név kerül. Ha például azt szeretnénk, hogy Juci, Panna, Barnus és Botond kerüljön egy csoportba, írjuk ezt fel 4 db cetlire, majd csúsztassuk a cetlin szereplő csoporttagok zsebébe.

A gyerekek a teremben járkálva alkossanak négyes fogatokat, kivel dolgoznának szívesen egy csoportban, vagy mit tippelnek, hogyan alkottuk meg mi a csoportokat. Amikor konszenzusra jutnak, egy megadott jelre mindenki egyszerre nyúlhat a zsebébe, hogy ellenőrizze, mennyire találta ki gondolatunkat. Azt a csoportot, ahol a legtöbb "találat" született, megjutalmazhatjuk!

Tyúkanyó és csibéi

Minden gyermek kap egy-egy cetlit, amelyekre korábban felírtunk egy "gyűjtőszót" (fogalmat, vagy nevet) illetve a hozzá tartozó szavakat. Pl. az egyik cetlin az a "gyűjtő" áll, hogy bolygó, a hozzá tartozó további 3 cetlin pedig: Jupiter, Merkúr, Szaturnusz. Vagy a gyűjtő: Jókai, ekkor a hozzá tartozó cetlikre az kerülhet, hogy: Az arany ember, A kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok. Pl. francia nyelvtanítás (haladó) esetén a gyűjtő fogalom: environnement, az alárendelt szavak: pollution, transport public, co-voiturage, effet de serre. A "gyűjtős" cetlit a kezében tartó (általunk kiválasztott) diák megkeresi a hozzá tartozó cetlik tulajdonosait. A játék izgalmasabb, ha a verbális kommunikációt csak a gyűjtőt kezében tartónak engedjük, a többieknek mutogatniuk kell.

Játékvariáns: A gyűjtő birtokosa kiáll és rejtvényszerűen beszél a kezében tartott szóról, mintha saját magát mutatná be. Pl. Egyszerre vagyok romantikus és realista mesemondó. Komáromban születtem, a feleségem Laborfalvi Róza és a fiatal Nagy Bella volt. Aki hozzám tartozik, jöjjön ide körém!

Képkirakó játék

Annyi képet vágunk négy részre, ahány csoportot szeretnénk. Ha az osztálylétszám nem osztható néggyel, akkor egy képet három vagy öt részre vágunk.

A játék menete: A képdarabokat szétosztjuk, mindenkinek egyet-egyet. A gyerekeknek meg kell keresniük az összetartozó darabokat. A teljes képet összerakók alkotják a csoportot. A kirakók kiosztása történhet véletlenül is (mindegy, ki melyik képrészletet kapja), de a folyamatot tudatosan is irányíthatjuk úgy, hogy a puzzle-darabokat előre ellátjuk nevekkel. Így "észrevétlenül", izgalmasan keresgélve, de mégiscsak a mi elgondolásunk szerinti csoportösszetétel alakul ki.

Mondatalkotás közösen

Előkészítés: Az adott tantárgyi témának megfelelően hosszú karton papírcsíkokra annyi kulcsmondatot írunk, ahány csoportot szeretnénk (osztálylétszámtól függően 7-8). Irodalomórához, történelemhez írhatunk idézeteket is. Mondatainkat 4-5 darabra vágjuk, és kiosztjuk.

A játék menete: A diákok járkálva megkeresik csoporttagjaikat a teremben. Az összeillő mondatrészek alkotnak egy csoportot. Csakúgy, mint a Képkirakó játéknál, a mondatrészek kiosztása lehet véletlenszerű éás tudatos is.

Hogyan kössük az óránkhoz? A létrejött csoportok első, közösen megoldandó feladata kötődjön az összeillesztett mondathoz. Készítsenek például a mondathoz rajzot, plakátot, illusztrációt, képregényt. Másik lehetőség, hogy - mivel a gyerekek kíváncsiak egymás mondataira - a szétvágott mondatokat körbeküldjik a csoportok egymás között, és mindenki

Egy család vagyunk

A játéknak többféle variánsa létezik. A fő gondolat az, hogy a gyerekek egy adott logikát követve kerüljenek egy csoportba

Előkészítés: Kitalálunk jellegzetes mozgásokat illetve mimikát, gesztusokat és felírjuk, vagy felrajzoljuk kis cetlikre. Pl. mosolygás, csuklás, tüsszögés, köhögés, vakarózás, ugrándozás. Annyi féle "családunk" legyen, ahány csoportot szeretnénk (csoport- vagy osztálylétszámtól függően 3-8).

A játék menete: A cetliket kalapba tesszük, a gyerekek húznak, majd titokban megnézik kártyáikat. Ennél a feladatnál kikötés, hogy megszólalni tilos, csak metanyelvet alkalmazva szabad keresgélni, majd a megtalált társakkal a kijelölt asztalhoz csendben leülni. Ezt a testbeszédes bemelegítő játékot picit nehezebb tantárgyhoz kötni, de a legkreatívabb tanároknak ez is sikerül... :)

ABCD csoportalakítási alapmódszer

A leggyorsabb csoportalakítási módszer, ha a körbe (vagy tradícionálisan padokba) ültetett gyerekeknek sorra A, B, C, D... betűket vagy 1, 2, 3, 4... számokat adunk, miközben rájuk mutatunk. Annyi betűt vagy számot adunk, ahány csoportot szeretnénk (ha például 20 fős csoporttal dolgozunk és triókat szeretnénk, akkor hetet adunk és az egyik csoportban csak ketten lesznek). A diákok gyorsan helyet cserélve csapatokat alkotnak, így lesz pl. A, B, C és D jelű csapatunk.

Hajlított véleményvonal

A módszer használható értékítéletek megvitatására, de pár- vagy csoportalakításra is. Első lépésként a diákok egy képzeletbeli vonal mentén felsorakoznak. Közlünk velük egy provokatív állítást, például: A pénz a legfontosabb az életben. A "vonal" egyik vége az egyetértést, másik vége az egyet nem értést jelzi, a gyerekek helyüket ehhez a két végponthoz viszonyítva keresik meg és foglalják el. Ezután azok a diákok, akik az egyetértés felőli vonalszakaszon állnak, úgy hajlítják a sort, hogy a legjobban egyetértő a legjobban elutasítóval kerüljön szembe. Így keletkeznek a párok.

Szemed színe játék

A gyerekek feladata, hogy segítség nélkül sorba álljanak a szemük színe szerint. A legvilágosabbtól a legsötétebbig. A sorbarendeződés alatt megszólalni tilos, a diákoknak egymás szemébe nézve kell megtalálniuk a helyüket. A tanár a végén körbemehet és cserélgetheti a gyerekeket. A vonal egyik végére kerülnek a kék szeműek, a másikra a barna szeműek. A "vonalat" behajlítjuk, és a két legszélső gyerek alkot egy párt, majd sorban, cipzárszerűen mindenki a vonal túloldaláról kapja a párját.

Hónapos játék

A "Szemed színe" játék játszható születési hónapokkal is. A januáriak állnak a "vonal" egyik végére, a júliusiak a közepére, a decemberiek a másik végére. Gyors ellenőrzést követően a "vonalat" behajlítjuk, mintha egy cipzár jönne létre: a két legszélső gyerek lesz egy pár, majd sorban mindenki a vonal túloldaláról kapja a párját.

Nevek kezdőbetűje

A "Szemed színe" játék játszható keresztnevekkel is. A gyerekek abc sorrendbe állnak a keresztnevük kezdőbetűje alapján. Annák, Bélák állnak a vonal elején, Xavérok és Zsoltok a vonal végén. Gyors ellenőrzést követően a "vonalat" behajlítjuk, a két legszélső gyerek lesz egy pár, majd sorban mindenki a vonal túloldaláról kapja a párját.

Keveredj, állj meg, csoportosulj!

A játékosok sétálgatnak a teremben. A játékvezető egy számra utaló mondatot, feladványt mond. Pl. Ennyi magánhangzó van abban a tulipán szóban. Vagy pl. Hány törpével lakott együtt Hófehérke? Ekkor a játékosoknak gyorsan csoportokat kell alkotniuk úgy, hogy egy csoportban annyian lehetnek, ahányas szám szerepelt a feladványban. A játékot addig ismételjük, amíg éppen a feladatnak megfelelő számú gyerek kerül minden csoportba.

Játékvariáns 1: Kisebbeknél egyszerűsíthetünk az instrukciókkal: Csoportosulj kettesével! Csoportosulj hármasával!

Játékvariáns 2: A játékot játszhatjuk zenére is. A gyerekek feladata, hogy négyesével összekapaszkodjanak, és amikor a zene elhallgat, elengedjék társaikat és új kvartetteket alkossanak.

Mozaikkép közösen

Előkészítés: Az aznapi témánkhoz illeszkedő képeket készítünk elő, pl. ha környezetvédelem a témánk, akkor tájképeket vágunk ki újságból, és háromszög/négyszög formában felvágjuk. A képdarabokat a további felhasználás érdekében javasolt laminálni.

A játék menete: A puzzle-darabokat a padlóra szórjuk a terem közepén, mindenki keres egyet, megnézi, és - a többieknek nem megmutatva - leül. Ha már mindenkinek a kezében van egy mozaikdarab, adott jelre szabadon mászkálva megkeresheti a hozzá tartozó képdarabot és a földön kirakják a képet.

Fontos: Amikor utasításokat adunk, legyünk egyértelműek! Csak egyetlen kirakódarabot fogj meg! Ne nézz máshová, ne vedd el másét! Ha megvan a kirakód, ülj le, és vérd meg, míg mindenkinek lett! Most indulj és keresd meg 3 társad és közösen rakjátok ki a képet!

Állatfarm

Az "Állatfarm" játékot általános iskolásoknak és középiskolásoknak egyaránt ajánjuk. Lényege ugyanaz, mint az "Egy család vagyunk!" játéké, csak itt a gyerekek az állatok hangját utánozva kerülnek egyazon csoportokba.

Előkészítés: Fotókat gyűjtünk, vagy rajzolunk állatokról. Pl: kutya, kakas, kacsa, medve, macska, egér szerepel egy-egy külön képen. (Mivel a képeket sokszor, sokféleképpen felhasználhatjuk, ezért érdemes laminálni őket). A képeket kiosztjuk, minden állatból 4-4 egyformát. A gyerekek eltakarják ezeket, mindenki csak a magáét láthatja.

A játék menete: A diákoknak nem szabad megszólalniuk, a kezükben tartott képen szereplő állat hangját kiadva, járkálva keresik meg csoporttársaikat a teremben. Pl kotkodácsolva, nyávogva, cincogva... Ezt a játékot - bármilyen bugyutának is tűnik - ki kell próbálni, mert nagyon népszerű!

Húzzunk a kalapból!

Kisebb és nagyobb gyerekeknél egyaránt izgalmas a kalapból húzással való sorsolás. A Tanulj Másképp Műhelyben mi apró kézműves nemezgolyókkal sorsolunk, de lehet sorolni kis színes papírgalacsinokkal, vagy akár festett kavicsokkal is.

Ötlet: Készítsétek el osztályotokkal technika vagy rajzórán a sorsoláshoz szükséges nemezgolyókat vagy fessetek be kavicsokat! Ha a gyerekek maguk készítik a kellékeket, még szívesebben játszanak azokkal, hiszen a személyesség a motiváció egyik alapfeltétele.

Ugyanaz a kedvenc tárgyam!

Témánknak megfelelően a terem padlójára szórunk apró tárgyakat (plüssöket vagy színes filceket). A fontos az, hogy annyi tárgykategóriánk legyen, ahány csoportot szeretnénk, minden tárgyból legalább 4-5). A gyerekek a többieknek nem megmutatva választanak maguknak egyetlen tárgyat. A tárgyakat egyszerre felmutatva alakulnak a csapatok. Ha valaki nem talált kedvére valót, játsszunk "Szirének énekét!" (ld. alább!). Jó kommunikációs gyakorlat lehet, ha a játékot követően körbe ülünk és mindenki elmondja, miért éppen azt a tárgyat választotta.

Szirének éneke

Mit tegyünk akkor, ha az egyik csoportba random módszerrel kevesebb gyerek jutott, és valaki nem került csoportba? Kérjük a csoportokat, hogy azt a gyereket, aki kimaradt, hívják, csalogassák magukhoz. Amelyik csoport szebben hívja, a gyermek ahhoz csatlakozik. Nagyon szép pillanatnyi élményeket rejtő, közösségépítő játék.

Párkeresés csukott vagy bekötött szemmel

Körbe állunk, mindenki behunyja a szemét, majd kinyújtott karral elindul a teremben, és akit véletlenül megfog, az lesz a párja. Érdekes, izgalmas játék. Mi is próbáljuk ki, érdekes élmény!

S.O.S. Süllyed a Titanic!

Párkereső játék testbeszéddel. Két sorba állnak a gyerekek, egymással szemben. Az egyik sorban állók a "süllyedő hajók", a másik sorban állók a "mentőhelikopterek". Mindenki behunyja a szemét. A "hajók" mindegyike kiad egy hangot (pl. hosszú szisszenés, csettintés, fütty) A kiadott hang csak rá jellemző kell, hogy legyen. A mentőhelikopternek a zsivajból meg kell különböztetnie, majd kiválasztania egy hangot és azt utánozva - mintegy válaszolva - elindulni megkeresni a maga hajóját. Ha megtalálta, megérinti és félreállnak: az a hajó "megmenekült" Ha szükséges, mert van még mentésre váró hajó, a mentőhelikopter újra beállhat csukott szemmel a kezdő helyre.

Megjegyzés: Nem könnyű, de különleges játék. Összeszokottabb közösségeknek ajánljuk, nem csak páralkotásra, de az empátia, az érzelmi intelligencia fejlesztésére is.

* * *

A fenti játékötletek részben a Tanulj Másképp Műhely saját játékai, részben mások által használt játékos módszerek. Ha szeretnél többet tudni az élménypedagógiáról, látogass el a Kalandok és Álmok Szabadidőpedagógiai és Animációs Szakmai Műhely honlapjára.

Az aktuális tananyagot és diákjaink személyiségét, kapcsolatrendszerét áttekintve érdemes időt szánnunk arra, hogy átgondoljuk, kiket tegyünk egy csoportba hosszabb-rövidebb időre. A csoportalakítás nem könnyű feladat, és semmi nem garantálja, hogy az előzetesen kigondolt felosztás lesz a legjobb. Segítséget jelenthet a döntésben, ha tanulóink baráti kapcsolatrendszerét az ő segítségükkel térképezzük fel. Készíthetnek pl. felsorolást a hozzájuk legközelebb álló, vagy legrokonszenvesebb néhány osztálytársról. Kössük ki, hogy a listán vegyesen szerepeljenek fiúk és lányok!